Privatumo politika

1. Ką reiškia privatumo politika?

Šioje privatumo politikoje (toliau - Privatumo politika) apibrėžiamos pagrindinės asmens duomenų tvarkymo taisyklės ir sąlygos, taikomos svetainės www.ekstramylia.eu lankytojams (toliau - Svetainė); Ekstra mylia, MB (toliau - Ekstra mylia parduotuvė) klientams (fiziniams asmenims) arba klientų atstovams (juridiniams asmenims); kandidatams, dalyvaujantiems atrankoje į laisvas darbo vietas Ekstra mylia; asmenims, kurie kreipiasi / teiraujasi į Ekstra mylia, MB; Ekstra mylia, MB partnerių ir paslaugų teikėjų atstovams ir kt.

2. Apie Ekstra mylia

Ekstra mylia, UAB, juridinio asmens kodas 305572862, buveinė Birutės g. 22, Trakiškiai, LT-69315 Kalvarija, Lietuvos Respublika, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Kontaktai asmens duomenų klausimais: el. paštas: auguste@ekstramylia.eu; tel. +370 687 93313.

3. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys - tai bet kokia informacija, kurią "Ekstra mylia" renka ir (arba) saugo apie jus ir kuri gali būti naudojama, pavyzdžiui, jūsų tapatybei nustatyti, paslaugoms teikti arba prekėms parduoti ir t. t., ir kuri saugoma elektroniniu arba popieriniu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, kurią "Ekstra mylia" renka / saugo apie jus Privatumo politikoje arba jūsų atskirame sutikime ar sutartyje su "Ekstra mylia" nurodytais tikslais.

4. Kieno asmens duomenis tvarko "Ekstra mylia"?

Mums reikalingi jūsų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašytais būdais. Šioje privatumo politikoje aprašome, ko galite tikėtis, kai "Ekstra mylia" renka asmens duomenis apie:

 • Mūsų klientus (fizinius asmenis) ir mūsų klientų atstovus (juridinius asmenis);
 • su mumis bendradarbiaujančių asmenų (partnerių / išorinių paslaugų teikėjų);
 • mūsų svetainės lankytojai;
 • Asmenys, kurie pateikė mums užklausas ir (arba) klausimus;
 • Kandidatai į laisvą darbo vietą;

5. Kaip "Ekstra mylia" gauna jūsų asmens duomenis??

Mes renkame jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate apie save, kai pateikiate mums savo asmens duomenis Ekstra mylia svetainėje www.ekstramylia.eu arba norėdami susisiekti su mumis Ekstra mylia nurodytais kontaktiniais duomenimis, kai pateikiate mums savo duomenis, kad galėtume teikti jums paslaugas kaip klientui, kai kreipiatės dėl darbo pas mus ir pan.

 • Sudarant paslaugų / bendradarbiavimo / kitas sutartis;
 • Kai pateikiate mums savo duomenis (užklausas) per mūsų svetainę arba vietoje;
 • Kai siunčiate el. laišką "Ekstra mylia" nurodytu el. pašto adresu;
 • Kai sutinkate, kad jūsų įrenginyje būtų įdiegti slapukai;
 • Kai pateikiate paraišką dėl mūsų laisvų darbo vietų.
 • Arba kai kitaip pateikiate ar gaunate informaciją iš trečiųjų šalių su jūsų sutikimu.

6. Kokius asmens duomenis tvarkome ir kokiu tikslu?

Paslaugų teikimo ir (arba) prekių pardavimo fiziniams asmenims tikslais tvarkomi šie klientų (fizinių asmenų) asmens duomenys:

- Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, banko sąskaitos numeris, duomenys apie tiekėjus ir pirkėjus, kiti asmens duomenys, susiję su paslaugų teikimu ar prekių pardavimu.


Paslaugų teikimo ar prekių pardavimo juridiniams asmenims tikslais tvarkomi šie klientų atstovų (juridinių asmenų) asmens duomenys:

- kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris).


Bendradarbiavimo ir (arba) partnerystės su "Ekstra mylia" tikslais tvarkomi šie partnerių ir (arba) išorės paslaugų teikėjų (jų atstovų) asmens duomenys:

- Vardas, pavardė, telefono numeris, adresas, el. pašto adresas, banko sąskaitos numeris.


Svetainės "Ekstra mylia" interneto svetainėje gautos užklausos administravimo ir atsakymo į ją tikslu tvarkomi šie svetainės lankytojų asmens duomenys: 1:

- Vardas, pavardė, el. pašto adresas.
Pažymėtina, kad "Ekstra mylia" ištrina nereikalingus duomenų subjektų pateiktus asmens duomenis, kurie nėra būtini užklausai pateikti ir atsakymui gauti.

Naujų darbuotojų įdarbinimo tikslu tvarkomi šie kandidatų asmens duomenys: - duomenys apie kandidatus:

- Vardas, pavardė, gyvenimo aprašymas, telefono numeris, el. pašto adresas, turimi sertifikatai, diplomas, atvaizdas, kvalifikacija, darbo patirtis (ankstesnės darbovietės).


Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi šie klientų (fizinių asmenų) arba klientų atstovų (juridinių asmenų) asmens duomenys:

- Vardas, pavardė, el. pašto adresas.


Lankytojui prisijungus prie "Ekstra mylia" svetainės arba joje apsilankius, automatiškai renkami ir tvarkomi šie techniniai asmens duomenys:

 • IP adresas;
 • prisijungimo data ir laikas;
 • tinklalapio, kuriuo jungiamasi prie mūsų svetainės, pavadinimas ir universalus adresas (URL);
 • lankytojo įrenginio operacinės sistemos duomenys;
 • lankytojo interneto paslaugų teikėjo informacija;
 • Lankytojo geografinės vietos duomenis;
 • kitą svarbią techninę informaciją.
 • Vykdydama savo veiklą, "Ekstra mylia" taip pat veikia kaip kai kurių savo klientų duomenų tvarkytoja ir tvarko jų asmens duomenis kaip duomenų valdytoja jų interesais ir jų vardu, vadovaudamasi su jais sudarytomis duomenų tvarkymo sutartimis ir jai pateiktais rašytiniais nurodymais dėl asmens duomenų tvarkymo.

7. Kokie yra teisėto tvarkymo pagrindai ir kiek duomenų saugoma?

Sutartis (dėl paslaugų teikimo / bendradarbiavimo / kita);

Teisėtas interesas - atsakyti į jūsų užklausas, suteikti jums informaciją, kurios prašote, ir pan.

Įstatyminių prievolių vykdymas (vykdomos veiklos teisinių reikalavimų laikymasis, apskaita, archyvavimas ir t. t.);

sutikimas (pvz., įdarbinimo, tiesioginės rinkodaros ir kt. tikslais).

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek laiko, kiek tai būtina šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į jums teikiamų paslaugų ar bendradarbiavimo pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimas yra būtinas pagal galiojančius norminius teisės aktus ir yra būtinas (pvz. privalomi buhalterinės apskaitos ir kitų dokumentų saugojimo terminai ir t. t.) arba yra būtinas duomenų valdytojo teisėtiems interesams ginti teismuose ar kitose valdžios institucijose.

8. Dalyvavimas atrankose

Ekstra mylia renka ir tvarko jūsų gyvenimo aprašymą ir (arba) motyvacinį laišką, ir (arba) kitą jūsų pateiktą informaciją, skirtą dalyvauti atrankoje, kad galėtų vykdyti darbo atranką, remdamasi jūsų sutikimu, kurį išreiškiate Ekstra mylia siųsdami (pateikdami) savo gyvenimo aprašymą ir kitą informaciją per interneto svetainę.

Pasibaigus atrankos procesui, mes privalome ištrinti ir (arba) sunaikinti jūsų asmens duomenis per 5 darbo dienas nuo darbo / stažuotės sutarties su atrinktu kandidatu pasirašymo, nebent jūs atskiru sutikimu sutinkate, kad jūsų duomenys ir toliau būtų naudojami jūsų sutikime nurodytais tikslais.

9. Tiesioginė rinkodara

Jei tapsite mūsų klientu ir duosite atskirą sutikimą asmens duomenų rinkimo metu, jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

Turite teisę bet kada nesutikti, kad su jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais.

Ekstra mylia nebetvarkys (nenaudos) jūsų asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais, kai tik pareikšite prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo šiuo tikslu arba atšauksite savo sutikimą.

Jūsų atsisakymas gauti reklaminius pasiūlymus ir naujienlaiškius nesutrukdys jums naudotis mūsų paslaugomis, tačiau tai reikš, kad negalėsime jums teikti naudingų pasiūlymų. Apie savo nesutikimą arba sutikimo atšaukimą galite mus informuoti el. paštu auguste@ekstramylia.eu.

Tiesioginės rinkodaros tikslais "Ekstra mylia" naudoja jūsų asmens duomenis tol, kol esate "Ekstra mylia" klientas, nebent atšauksite savo sutikimą.

10. Duomenų atskleidimas

Informaciją apie jus galime atskleisti savo darbuotojams, paslaugų teikėjams ar kitiems gavėjams, jei tai pagrįstai būtina šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais.

Tam tikromis aplinkybėmis galime būti įpareigoti perduoti jūsų asmens duomenis, kai

 • Mes privalome atskleisti informaciją pagal įstatymus, įskaitant atvejus, kai privalome atskleisti asmens duomenis mokesčių institucijoms ir teisėsaugos institucijoms nusikaltimų prevencijos ir atskleidimo tikslais;
 • mes privalome atskleisti asmens duomenis, susijusius su teisiniais procesais arba siekdami gauti teisinę konsultaciją, arba atskleidimas yra būtinas mūsų teisėms nustatyti, įgyvendinti ar ginti;
 • atskleisti duomenis būtina siekiant apsaugoti mūsų arba kitų asmenų interesus (pavyzdžiui, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui);
 • informacija turi būti atskleista trečiajai šaliai, kuri mūsų vardu teikia administravimo ar duomenų tvarkymo paslaugas (mūsų duomenų tvarkytojai). Tokiomis aplinkybėmis įsipareigojame imtis priemonių, kad trečiosios šalys asmens duomenis saugotų taip pat, kaip ir mes, ir pranešti jums apie šios privatumo politikos pakeitimus; ir
 • būtina atskleisti informaciją potencialiam mūsų verslo turto ar organizacijos pirkėjui.

Jei jūsų asmens duomenys bus perduoti trečiajai šaliai ir (arba) tarptautinei organizacijai, iš anksto jus informuosime ir užtikrinsime, kad duomenų perdavimas būtų vykdomas laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

11. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktų reikalavimais. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, užtikrinančias Jūsų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

12. Jūsų teisės

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie jūsų teises, susijusias su jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir apie tai, kada galite jomis pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises arba jomis pasinaudoti, susisiekite su mumis el. paštu auguste@ekstramylia.eu.

Informaciją apie veiksmus, kurių buvo imtasi gavus jūsų prašymą pasinaudoti savo teisėmis, pateiksime jums nepagrįstai nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, šis terminas gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams.

Teisė atšaukti sutikimą
Jei davėte mums aiškų sutikimą tvarkyti jūsų duomenis, galite bet kada jį atšaukti, pranešdami mums el. paštu auguste@ekstramylia.eu.

Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis
Norime, kad jūs visiškai suprastumėte, kaip mes naudojame jūsų asmens duomenis, kad nepatirtumėte nepatogumų. Galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar tvarkome kokius nors jūsų asmens duomenis. Jei saugome arba naudojame jūsų asmens duomenis bet kokiu būdu, turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums raštišką prašymą šiuo el. pašto adresu: auguste@ekstramylia.eu.

Papildomos teisės
Toliau pateikiama informacija apie papildomas teises, kurias galite turėti ir kuriomis galite pasinaudoti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

 • Turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius mūsų turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju galime paprašyti jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
 • Turite teisę prašyti mūsų ištrinti jūsų asmens duomenis. Atkreipkite dėmesį, kad tokį prašymą galėsime patenkinti tik tuo atveju, jei:
 • Jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi tiems tikslams, dėl kurių jie buvo surinkti (pavyzdžiui, jūsų asmens duomenys mums reikalingi tam, kad galėtume atsakyti į jūsų el. laiškus);
 • įstatymai mums draudžia rinkti, saugoti ar naudoti asmens duomenis;
 • Jūsų asmens duomenys nėra būtini teisiniam reikalavimui pareikšti, vykdyti ar apginti, pavyzdžiui, teisminiame procese.
 • Turite teisę prašyti mūsų apriboti arba atsisakyti tvarkyti jūsų asmens duomenis:
 • laikotarpiui, būtinam įsitikinti jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenziją dėl duomenų tikslumo;
 • kai jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas ar naudojimas yra neteisėtas, bet jūs nusprendėte neprašyti jų ištrinti;
 • kai mums nebereikia jūsų asmens duomenų, bet jie jums reikalingi teisiniam reikalavimui pareikšti, vykdyti ar apginti;
 • laikotarpiu, būtinu nustatyti, ar turime viršesnį teisinį pagrindą toliau tvarkyti jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote teise nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.
 • Turite teisę į duomenų, kuriuos gavome iš jūsų su jūsų sutikimu arba sutarties sudarymo tikslais, perdavimą. Jei pasinaudosite šia teise, jūsų prašymu perduosime jūsų pateiktų duomenų kopiją.
 • Turite teisę nesutikti, kad mes naudotume jūsų asmens duomenis:
 • kai naudojame tokius duomenis siekdami patenkinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime viršesnio teisinio pagrindo toliau naudoti jūsų asmens duomenis; arba
 • bet kuriuo metu, kai jūsų asmens duomenis naudojame naujienlaiškiams siųsti arba tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju duomenys nebebus naudojami šiais tikslais, tačiau gali būti naudojami kitais teisėtais tikslais.

13. Skundai

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus su skundu elektroninio pašto adresu auguste@ekstramylia.eu. Tik gavus Jūsų skundą mes įsipareigojame susisiekti su Jumis ne vėliau kaip per 14 dienų ir informuoti apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Kai susisiekiate su mumis norėdami pateikti skundą, Jūsų asmens duomenis naudojame tik skundui išnagrinėti ir atsakymui pateikti bei mūsų teikiamų paslaugų kokybei įvertinti. Gavus skundą dėl mūsų komandos nario, mums gali tekti atskleisti šiam asmeniui Jūsų asmens tapatybę. Skundo pateikimo momentu Jūs galite nurodyti, kad nepageidaujate, jog Jūsų asmens tapatybę atskleidžianti informacija būtų atskleista, ir mes stengsimės atsižvelgti į Jūsų prašymą. Vis dėlto, išnagrinėti skundą anonimiškai ne visada gali būti įmanoma.

Jei esate nepatenkinti mūsų atsakymu, Jūs galite pateikti skundą tiesiogiai Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (telefono Nr. +370 5271 2804, el. paštas: ada@ada.lt). Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas galimas asmens duomenų saugumo pažeidimas.

14. Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.) atliekamus mūsų Interneto svetainėje. Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti elektroniniu paštu auguste@ekstramylia.eu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

15. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje.

Privatumo politikos apačioje pateikiama „Atnaujinimo data“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2022-10-20.